Google Merchant CenterGoogle ShoppingGoogle SupportTài liệu

[PDF] Hướng dẫn quảng cáo mua sắm 2018

Chuyên gia: Hồng Nhung & Cẩm Tú
Ngày: 18/5/2018
Nội dung chính:
Thống kê thị trường TMĐT Việt Nam
Lộ trình Google Shopping tại Việt Nam
Triển khai quảng cáo Mua sắm

Bài liên quan

[Video + PDF] Chính sách quảng cáo Google T4/2016

Lê Quốc Huy

[Video + PDF] Chính sách quảng cáo Google T9/2016

Lê Quốc Huy

Những biểu mẫu liên hệ Google Ads cần thiết

Lê Quốc Huy

Gửi bình luận