Cơ bản

Thuật ngữ Google Ads cần biết

Cơ bản

Từ khóa – Keyword

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ mà bạn thêm vào trong chiến dịch của mình với mong muốn sẽ hiển thị quảng cáo khi người dùng tìm kiếm nó.

Đối sánh Từ khóa – Keyword match type

Đối sánh từ khóa là cách bạn kiểm soát từ khóa của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo khi nào. Có 4 loại đối sánh là chính xác, cụm từ, mở rộng và sửa đổi đối sánh rộng.

Từ khóa phủ định – Negative Keyword

Từ khóa phủ định là loại từ khóa ngăn một từ hoặc một cụm từ không tiềm năng kích hoạt quảng cáo của bạn. Xem thêm: Dùng từ khóa phủ định – Khỏi lo mất tiền oan.

Truy vấn – Query

Truy vấn là những từ hoặc cụm từ người dùng nhập vào thanh tìm kiếm.

Quảng cáo – Ads

Quảng cáo hay mẫu quảng cáo là văn bản, hình ảnh hay video mà các bạn thiết kế để hiển thị với người dùng.

Hiển thị – Impression

Mỗi lần người dùng tìm kiếm và thấy quảng cáo hoặc quảng cáo xuất hiện trên mạng hiển thị, YouTube được tính là hiển thị

Nhấp chuột – Click

Hành động người dùng nhấp vào quảng cáo của các bạn.

Tỷ lệ nhấp – Clickthrough rate – CTR

Tỷ lệ nhấp hay tỷ lệ click là tỷ lệ giữa số lần nhấp chuột trên số lần hiển thị.

Chi phí mỗi nhấp chuột – Cost per click – CPC

Chi phí mỗi lần người dùng nhấp chột vào quảng cáo của bạn.

Lượng truy cập – Traffic

Trong ngữ cảnh website, khi nói đến traffic thì nó không phải giao thông bạn nha ^^. Các bạn sẽ hay nghe thấy mấy câu kiểu như “traffic dạo này tăng/giảm” thì ý là lượng truy cập vào website tăng/giảm ạ.

Điểm chất lượng – Quality score

Điểm chất lượng được đánh giá trên thang điểm từ 1 – 10, cho biết chất lượng quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cao sẽ giúp cho bạn có vị trí quảng cáo cao hơn và chi phí phải trả thấp hơn so với đối thủ.
Điểm chất lượng phụ thuộc vào một số yếu tố chính như Tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích.

Xếp hạng quảng cáo – Ad rank

Xếp hạng quảng cáo là giá trị để xác định vị trí mà quảng cáo của bạn có thể đạt được. Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách sử dụng số tiền giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá, ngưỡng xếp hạng quảng cáo, tính cạnh tranh của phiên đấu giá, ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng và tác động dự kiến của các phần mở rộng và định dạng quảng cáo khác.

Phần mở rộng – Extension

Phần mở rộng là những tiện ích mà bạn có thể bổ sung vào mẫu quảng cáo nhằm cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp như địa chỉ, số điện thoại, …

Chuyển đổi – Conversion

Chuyển đổi là những hành động khách hàng thực hiện trên website mà bạn là có giá trị, ví dụ như mua hàng, điền form hoặc, chat, …

Mũ trắng – White hat

Những người thuộc trường phái này sẽ thực hiện các kỹ thuật tối ưu theo yêu cầu và hướng dẫn chính thống từ Google.

Mũ đen – Black hat

Đơn giản là ngược với White hat. Những người thuộc trường phái này sẽ làm mọi cách để có thể qua mặt/thao túng công cụ tìm kiếm nhằm đạt được mục đích của họ.

Bài liên quan

Tạo tài khoản Google Ads cá nhân

Lê Quốc Huy

Gửi bình luận