Google ShoppingGoogle SupportSự kiện

Quảng cáo với giải pháp Google Shopping và tối ưu trên nền tảng Shopify

Nội dung chính:

  • Quảng cáo với Giải pháp Google Smart Shopping
  • Chính sách Google Shopping
  • Phát triển Ecommerce cùng Shopify
  • Xây dựng website chuẩn & Tối ưu tài khoản

Chuyên gia:

  • Queena Đỗ: Trưởng phòng phát triển đối tác Đông Nam Á, Google
  • Brandon Đỗ: Nhà chiến lược kinh doanh, Google
  • Namra Deka: Phát triển thị trường, Shopify
  • Anshuman Jain: Quản lý đối tác cấp cao, Shopify

Nguồn: https://adsonair.withgoogle.com/events/future_proof_series

Bài liên quan

[PDF] Hướng dẫn quảng cáo mua sắm 2018

Lê Quốc Huy

Những biểu mẫu liên hệ Google Ads cần thiết

Lê Quốc Huy

[Video + PDF] Chính sách quảng cáo Google T3/2017

Lê Quốc Huy

Gửi bình luận