Chính sáchGoogle SupportTài liệu

[Video + PDF] Chính sách quảng cáo Google T3/2017

Chính sách Google Ads

Chuyên gia: Minh Hân & Mỹ Hạnh
Ngày: 7/3/2017
Nguồn: Google Việt Nam

Các bạn có thể xem thêm trong slide bên dưới

Bài liên quan

[PDF] Hướng dẫn quảng cáo mua sắm 2018

Lê Quốc Huy

Những biểu mẫu liên hệ Google Ads cần thiết

Lê Quốc Huy

[Video + PDF] Chính sách quảng cáo Google T4/2016

Lê Quốc Huy

Gửi bình luận